Đánh giá tổng thể hiệu quả phương án đầu tư đường sắt Yên Viên – Cái Lân

by Admin

Mới đây Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 717/ GTVT-KHĐT, trả lời kiến nghị cử tỉnh Quảng Ninh về tuyến đường sắt Yên Viên – Cái Lân sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Đường tàu đã lâu không hoạt động, cỏ mọc um tùm, nhiều chỗ bị hư hỏng.

Đây là dự án có chiều dài 131km; có tổng mức đầu tư trên 7.600 tỷ đồng, khởi công từ năm 2005, song đến nay “treo” vẫn hoàn “treo”.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án được phê duyệt đầu tư đã lâu, đã có nhiều thay đổi về định hướng phát  kinh tế – xã hội của địa phương; khu vực dự án đi qua nên phương án đầu tư dự án cần phải được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả. Bộ đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt lựa chọn tư vấn đề tiến hành đánh giá tổng thể hiệu quả, phương án đầu tư, lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2024.

Trong thời gian chưa tiếp tục triển khai đầu tư, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với địa phương, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn trong khu vực dự án; đồng thời, tiếp tục huy động nguồn vốn đề thực hiện sớm thực hiện đầu tư tuyến đường sắt này.

Bộ Giao thông vận tải khẳng định: tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân có vai trò quan trọng trong phát triển hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Bộ Giao thông vận tải đã triển khai đầu tư dự án từ năm 2005.

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2008 – 2011 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên dự án phải đình- hoãn-giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và do nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn các giai đoạn vừa qua bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải hạn chế, phải cân đối, ưu tiên bố trí đầu tư các công trình động lực theo các Nghị quyết của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ nên chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn chính tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân.

Tin tức liên quan