Trang chủTin tứcThế giớiHàn Quốc: Công bố nguyên tắc quốc gia trong quản lý, bảo tồn di sản văn hóa