Thanh tra Chính phủ kết luận về quản lý sử dụng đất tại Nam Định

by Admin

Ngày 7/2, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Công Luật/TTXVN

Thời kỳ thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015 – 2020; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020.

Theo kết luận thanh tra, trong những năm qua, UBND tỉnh Nam Định đã cùng với các ngành, cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, các công tác này vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế.

Tin tức liên quan