Trang chủKinh tếThị trường lịch Tết trầm lắng, sức mua chậm