Trang chủTin tứcMỹ bất ngờ đóng băng hoạt động của một thành tố cấu tạo nên bộ ba hạt nhân đầy uy lực