Trang chủDoanh nghiệpEVNHCMC: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động