Trang chủDoanh nghiệpFPT nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong kinh doanh quốc tế