Trang chủDoanh nghiệpĐảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022