Trang chủDoanh nghiệpEVNHCMC – doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số